Podstawowe informacje

Strefy wolnego handlu w Dubaju i ZEA powstały z myślą o przyciągnięciu do kraju zagranicznych inwestorów oraz rozwijaniu relacji biznesowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich z innymi państwami.

W ZEA funkcjonują liczne strefy wolnego handlu. Wybór właściwej strefy zależy od rodzaju działalności, którą chcemy prowadzić, oraz naszych wymogów w zakresie dostępnej infrastruktury.

Dubaj jako pierwszy Emirat wprowadził model strefy wolnego handlu, oferując zagranicznym firmom atrakcyjne warunki uzyskiwania zezwoleń oraz wiele innych udogodnień biznesowych, w tym 100-procentową własność spółki zależnej oraz zerową stawkę podatku.

Zalety prowadzenia firmy w strefie wolnego handlu w ZEA
 • 100-procentowa własność zagranicznych udziałowców / inwestorów
 • Brak należności celnych przywozowych i wywozowych na towary i usługi
 • Brak podatku VAT
 • Brak podatku od dochodów
 • Brak jakikolwiek ograniczeń w zakresie repatriacji kapitału i zysków
 • Niedrogie zasoby energetyczne
 • Stabilne ustawodawstwo
 • Stabilna sytuacja polityczna i gospodarcza
Główne rodzaje zezwoleń na prowadzenie działalności w strefie wolnego handlu
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej – dla firm handlowych;
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności usługowej – na świadczenie różnych usług, np. konsultingowych;
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności produkcyjnej / przemysłowej – dla zakładów produkcyjnych.

Nasi doradcy pomagają klientom w wyborze takiej formy spółki, która będzie najlepiej odpowiadać ich potrzebom i celom biznesowym; przygotowują dokumentację niezbędną do założenia spółki oraz załatwiają wszystkie formalności.

Specjalne zezwolenia wymagane do prowadzenia działalności w strefach wolnego handlu

Rodzaj zezwoleń zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Zezwolenia są wydawane przez właściwe ministerstwo / departament zajmujące się danym sektorem gospodarki:

• Farmacja i medycyna – Naczelna rada lekarska
• Artykuły spożywcze i napoje – Urząd ds. kontroli jakości artykułów spożywczych Aby Zabi
• Transport lotniczy, cargo – Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego
• Instytucje finansowe, banki, wymiana walut – Bank Centralny
• Edukacja i szkolenia – Rada oświatowa Abu Zabi (ADEC)
• Rolnictwo, weterynaria – Ministerstwo Rolnictwa i Departament Zdrowia
• Odprawa celna, spedycja, cargo morskie – Urząd celny Abu Zabi
• Telekomunikacja – Urząd ds. telekomunikacji
• Oddziały firm zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie podatkowe – Ministerstwo Gospodarki
• Ropa naftowa i gaz – Naczelna rada ds. ropy naftowej
• Inżynieria elektromechaniczna – Przedsiębiorstwo dystrybucyjne Abu Zabi
.

POMAGAMY W ZAKŁADANIU FIRM W WIELU RÓŻNYCH STREFACH WOLNEGO HANDLU.