Podstawowe informacje

Spółka offshore to rodzaj spółki, która nie prowadzi co do zasady działalności gospodarczej w kraju założenia. Termin „offshore“ oznacza „zagraniczny“ i w tym kontekście oznacza określoną formę prawną organizacji, która funkcjonuje poza jurysdykcją danego kraju, która nie posiada biura ani nie jest zaangażowana w działalność gospodarczą na jego terenie. Zazwyczaj spółkę typu offshore zakłada się w związku z inwestycjami, akwizycją udziałów podmiotów zewnętrznych, finansowaniem, rejestracją patentów, zakupem nieruchomości i jachtów i planowaniem podatkowym (zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych).

Spółkę offshore najczęściej zakłada się celem zabezpieczenia poufności finansowych aspektów prowadzenia działalności oraz zwiększenia aktywów.

Spółki offshore są często zwolnione z wielu rodzajów podatków, np.: podatku od zysków kapitałowych, podatku VAT, podatku od spadków, podatku od zysków z przychodów z działalności i sprzedaży nieruchomości.

Spośród wielu różnych stref offshore Zjednoczone Emiraty Arabskie wyróżnia nieskalana reputacja. Dzięki przejrzystemu procesowi rejestracji i prowadzenia działalności, spółki offshore w ZEA nie budzą zastrzeżeń u przedstawicieli organów podatkowych i międzynarodowych banków.

Zalety otwarcia spółki offshore w ZEA
 • 100-procentowa własność zagraniczna
 • 100-procentowe zwolnienie ze wszystkich podatków i danin
 • 100-procentowa własność w strefach wolnego handlu
 • Brak podatku od zysków kapitałowych
 • Swobodny eksport kapitału
 • Prosty proces rejestracji
 • Bliskość rynków Zatoki Perskiej i rynków globalnych
 • Brak ograniczeń w zakresie minimalnej wysokości kapitału
 • Brak wymogu przeprowadzania corocznego audytu
 • Brak podatku od towarów i usług
 • Anonimowość i poufność operacji biznesowych
Podstawowe informacje na temat spółek offshore w ZEA
 • Brak obowiązku posiadania fizycznego biura na terenie ZEA
 • Brak możliwości prowadzenia działalności na terenie ZEA
 • Brak możliwości ubiegania się o pozwolenie na stały pobyt w ZEA
 • Możliwość mianowania akcjonariuszy / dyrektorów
 • Dyrektorem lub udziałowcem może być rezydent ZEA
 • Dyrektorem lub udziałowcem może być nierezydent ZEA
 • Brak obowiązku fizycznej obecności udziałowca / dyrektora w ZEA podczas zakładania spółki
 • Możliwość posiadania nieruchomości na terenie ZEA pod warunkiem posiadania zezwolenia od urzędu ds. inwestycji RAK
 • Możliwość prowadzenia kont bankowych i lokat w ZEA lub w dowolnej innej jurysdykcji
 • Brak możliwości prowadzenia działalności bankowej lub ubezpieczeniowej bez posiadania specjalnego zezwolenia
 • Brak obowiązku prowadzenia ksiąg
 • Możliwość posiadania udziałów w innych spółkach z ZEA lub w spółkach międzynarodowych
 • Szybka rejestracja w ciągu 48 godzin